Мъжка група

davidРъководител: пастор Гроздан Стоевски

Място: ж.к.Гоце Делчев, блок 47-Е, ет. 2

Кога: обикновено групата се събира в четвъртък в 9:00. За да участвате трябва да заявите участие предваритело, като се свържете с ръководителя.

Дискутират се теми свързани с живота на известни библейски личности – Моисей, Исус Навиев, Давид, Соломон, Самсон …

Какво може съвременният мъж да научи от библейските персонажи? Има ли принципи, които и днес можем да приложим в ежедневието ни? Какво означава да съм мъж-християнин?

Не се пренебрегват трудни и „забранени“ теми свързани със семейните взаимоотношения.