Неделна беседа

Кога: всяка неделя от 9:30 ч. до 10:15 ч.

Къде: ж.к.Гоце Делчев, бл 47-Е, етаж 2, в офиса на църквата

Виж карта

Около масата разглеждаме всяка неделя една глава от Свещеното Писание на Стария и Ноеив Завет. Всеки може да участва със своите въпроси ида допринесе в дискусията.