Основи на вярата

Алфа курс

Ръководител: дякон Бранимир Стоянов

Място: ж.к.Гоце Делчев, блок 47-Е, ет. 2

Кога: в четвъртък вечер (свържете се с ръководителя)

Дискутират се основни въпроси от християнския живот: какво е Св. Писание, кой е Иисус Христос, Св. Троица, молитвата, богослужението.

Всеки участник може да задава въпроси към ръководителя и останалите участници.