Ценности

Взаимоотношение с Бог

relationship-GodКато християни, които принадлежат на Христос и Неговата Църква, на нас е подарена привилегията заедно с Бог да участваме в Неговото дело за завръщане на хора отново във взаимоотношения с Него, за изцеляване, възстановяване, както и за даване на сила, смисъл, цел и посока на техния живот. Ние вярваме, че да израстваме в автентични взаимоотношения с Бог, да проумяваме повече и повече Неговата любов към нас и израстването в нашата любов към Него и един към друг, по естествен и красив начин води до живот и дела, които са в хармония с Божията добра воля и цел.

Господ Иисус Христос е единственият източник за автентичен живот на вяра

christs-cross2-650x462Простичко казано, да бъдем в и с Христос е единственият източник за автентичен живот на вяра, който прославя Бог и служи на другите. Това е централно за нашата идентичност като християни. С помощта на Святия Дух вътре в нас и в отговор на Божията любов, ние израстваме в своето желание да служим на Него и на другите с постоянство, посвещение, смирение, послушание, свобода и радост.

Посвещение

Като християни, ние се стремим да живеем според визията, стандартите и основните ценности на Християнска Църква «Света Троица». Ние посвещаваме себе си:

  1. Да следваме, израстваме в и отразяваме живота и характера на Христос. В искреност и простота, отворени за делото на Святия Дух в и чрез нас, ние се посвещаваме на молитва (автентичен разговор с Бог), на това да се учим от Бог като размишляваме върху Неговото Слово, на това да следваме водителството на Святия Дух и да практикуваме дисциплините на Общността на Вярата, като по този начин живеем и споделяме своята вяра с другите.
  2. На това да бъдем автентични участници в Семейството на Вярата, като приемаме и отдаваме безусловната любов, грижа и подкрепа, които сме получили от Бог и които радостно споделяме един с друг.
  3. На това да се стремим към осъвършенстване: Осъзнавайки, че всичко, което сме и което имаме, е от Бог, Чиято любов е отвъд границите на нашата способност да го схванем, ние живеем, отдаваме и вършим най-доброто, на което сме способни, с радост и поради нашата признателност към Него.
  4. На взаимоотношения: Ние се посвещаваме на това да развиваме автентични взаимоотношения с Бог, с пастори, с други християни, с Църква и общество. Ние се стремим истински да обичаме себе си и другите, да бъдем истински и искрени, като избягваме лицемерие и повърхностност, като се изграждаме един друг по начин, който прославя Бог. Ние се посвещаваме на това да мислим, говорим и вършим само това, което изгражда другите, както и на това да не говорим зло за когото и да е.
  5. На това да бъдем отворени и готови да се учим: Ние сме отворени да се учим и израстваме в своята Християнска Вяра като приемаме наставление и корекция, осъзнавайки, че дори когато се проваляме, Бог продължава да ни обича и да желае за нас да израстваме в образа и характера на Господ Исус Христос.
  6. На това да държим Божията истина и да се борим срещу всяко зло и неправда, независимо от къде произлизат те (дали от нас самите или от другите).

Различните християнски традиции са ценни

Ние вярваме, че ние не сме единствените християни и ученици, следващи Господ Исус Христос. Заедно с останалите наши приятели от Протестанска, Православна и Католическа Традиции на Християнското Семейство, ние сме на път в своята вяра. Поради това, ние се посвещаваме да се застъпваме в молитва, да подкрепяме, увещаваме и работим заедно с нашите братя и сестри във Вярата от други християнски общности, като във всичко се стремим да следваме, да се покоряваме на Бог и да Го прославяме.

St. Augstine's Catholic Church, 1419 V Street NW, Gothic Revival, Built in 1893

alexander-nevskiCoptic_cathedral_(Khartoum)_001