Дейност

Дейността на Християнска Църква „Света Троица“ е много разнообразна и излиза далеч извън рамките на традиционното неделно богослужение.

Неделни богослужения

Неделя, 10:20 ч. – 12:30 ч.

Музика и песнопение, проповед, обща молитва и споделяне на трапезата са характерни елементи от нашето богослужение.

Неделни беседи

Неделя, 9:30 ч. – 10:15 ч.

Около масата разглеждаме всяка неделя една глава от Свещеното Писание на Стария и Новия завет. Всеки може да участва със своите въпроси и да допринесе към дискусията.

Малки групи

Малките групи са за участници в по-тесен кръг. Целта на всяка група е духовното изграждане на нейните членове и създаването на възможности за диалог.

Детско неделно училище

Най-ценното събитие за децата в църквата е неделното училище. Там те могат да играят заедно, но също и да бъдат въведени във Вярата, като участват в споделянето на различни истории от Свещената история.

В помощ на децата със СОП

Църква „Света Троица“ съвместно с Фондация „Нови стъпки“ служи на семействата с деца със специални образователни потребности.