Детско неделно училище

kidsКога: 11:00 – 12:00 по време на боголсужението

Къде: ж.к. Гоце Делчев, бл. 47-Е, етаж 1

Най-ценното събитие за децата в църквата е неделното училище. Там те могат да играят заедно, но също и да бъдат въведени в Вярата, като участват в споделянето на различни истории от свещената история.

Неделното училище си поставя за цел да изгради бъдещи мъже и жени, които да са посветени на вярата си в Бог.