Инициатива за духовно изграждане „Св. Йоан Златоуст“

chrisostom

Място: ж.к.Гоце Делчев, блок 47-Е, ет. 2

Кога: четвъртък вечер в Zoom и присъствено в залата на ХЦ „Света Троица“

Духовни беседи с разннообразна тематика в различни формати:

  • Изучаване на книги от Св.Писание
  • Поучения и проповеди
  • Лекции