Ние вярваме …

cross-constantine

Християнска Църква „Света Троица“ вярва в традиционните за ранната християнска църква учения до 1054 г., когато източната и западната църква се разделят.

Християнска Църква „Света Троица“ вярва в Никео-Цариградския символ на вярата.

Християнска Църква „Света Троица“ практикува своята вяра в традицията на западната Реформация от XVI век, като набляга на  личното посвещение на Иисус Христос като Господ и Спасител, и върховния авторитет на Свещеното Писание на Стария и Новия зает – Библията.