Тайнства

ХЦ „Света Троица” признава и практикува две тайнства, които са директно постановени от Господ Исус Христос:
Водно Кръщение – извършва се еднократно, постановено в Матей 28:19
Господна Трапеза – извършва се многократно, постановено  в Лука 22:14 – 20

Водно кръщение

Водното кръщение има три библейски аспекта (Римл 6:3-5; Еф. 4:22-24):
1) Погребение – на „стария човек”, греха и греховните навици
2) Възкресение – на „новия човек”, за обновен живот в Исус Христос
3) Изявление – публично обявяване на вяра в Господ Исус Христос

По тази причина няма възрастово ограничение на кандидат-кръщелниците, но всеки от тях трябва да е съзнателна личност, която разбира и приема трите аспекта на Водното кръщение (Деян.8:37,38). В този смисъл, в ХЦ „Св. Троица” не кръщаваме новородени бебета или невръстни малки деца.

Господна трапеза (Евхаристия)

lord-supper

Господнята трапеза има три библейски аспекта:
1) Възпоменание на изкупителната смърт на Господ Исус Христос. Хлябът е възпоменание за тялото на Христос, разчупено за нас (1 Кор. 11:24). Виното е възпоменание за завета, който имаме в кръвта на Христос (1 Кор. 11:25).
2) Възвестяване на Второто идване на Господ Исус Христос (1 Кор. 11:26: „…докато дойде Той“)
3) Евхаристийно (благодарствено) общение  на църквата, отговарящо на  метафората за тялото.

По тази причина всеки участник в Господната трапеза трябва да е вярващ в Господ Исус Христос и да участва в неовото тяло – църквата. Всеки вярващ е сам отговорен с пълна сериозност да изпита себе си, вярата си и мотивите си да взима Господна трапеза. Водачите1  на църквата могат при необходимост от упражняване на църковна дисциплина да изискват въздържане от Господна трапеза на някои от заявилите участие  в случай на греховен начин на живот и липса ня покаяние на участника.