„Защо?“ (Римл.9:19-33) п-р Гр. Стоевски

„Защо?“

Римл. 9:19-33

П-р Гр. Стоевски

ХЦ „Св. Троица“

Въведение:

Православната църква чества делото на св. Ап. Петър и Павел на 29 юни.

Те са се срещали лично поне няколко пъти (според библейското свидетелство):

 • Варнава го води да го запознае с апостолите – Деян.9:27
 • Съборът в Йерусалим (Деяния 15 гл.)
 • Среща в Антиохия – ап. Павел изобличава ап. Петър в лицемерие – Гал. 2:11-14

Да видим и какво казва самия ап. Петър за ап. Павел: 2 Петр.3:15,16

Днес ще разгледаме един труден текст, но надявам се, въпреки това, да намерим духовно насърчение и за нас:

Прочит: Римл. 9:19-33 – ще го прочетем на три части – С ТРИ ВЪПРОСА ЗАЩО?

Първа част: Римл. 9:19-24

 1. ЗАЩО БОГ ДОПУСКА ЗЛОТО?

Ст. 19 – въображаем събеседник, с който ап. Павел спори. Въпросът?

Защо Бог ни обвинява? Защо Бог изобличава хората за греховете им като Той така ги е направил?

 

Ст. 20 – Отговорът на Павел – кой си ти, че да спориш с Бога? – цитира пророк Исая 29:16 – изобличение за тези, които се покланят на Бога с устата си, с папагалски научени фрази, но сърцето им е далеч от Бога, изобличение за тези, които крият истинските си намерения – може ли глината да обвини Грънчаря?

 

Ст. 21 – добре позната метафора в еврейската култура, среща се в няколко книги от Стария Завет, освен в Исая и в пророк Йеремия 18:4-6

 

Лична история от посещение при грънчар в Златоград – купих си две хубави глинени чаши за кафе – изисква се умение и талант да направиш хубав глинен съд – но може ли чашата да каже на Грънчаря, защо не ме направи стомна, например?

Ст. 22-23 – тук виждаме отговор на въпроса, защо Бог допуска злото? Защо Бог допуска корона-вирусът, например?

Няколко възможни отговора:

 1. Бог показва гнева си?
 2. Бог показва силата си?
 3. Бог показва дълготърпението си?
 4. Бог ни предупреждава?

Дълготърпение към тези, предназначени за погибел (поради неверието си – 9:33)

Дълготърпение към тези, предназначени за спасение (поради вярата си – 9:30)

Истинската причина за коронавирусът не е Бог, Бог не наказва човечеството с пандемията. Истинската причина е нашата собствена греховност и като цяло отхвърлянето на Бог в съвременното „развито“ общество.

В книжката „Коронавирусът и християните“ авторите предлагат тезата, че пандемията не е наказание, а по-скоро предупреждение:

 • „Бог чрез Ной предупреждаваше човеците – те не приеха и погинаха
 • Бог чрез пророк Йоан предупреди хората в град Ниневия – те приеха и бяха спасени от унищожение
 • Бог чрез коронавирусът предупреждава днешното човечество – как ще постъпят хората днес?“

Изводи за нас:

Как ще постъпим ти и аз? Какво е предупреждението за теб и мен в тази ситуация?

Какво научих в тази ситуация като духовен урок? – Колко дълбока е вярата ми? Колко силно е посвещението ми към семейството на вярата?

Кое управлява живота ми – страха или вярата в Бога?

Втора част: Римл. 9:24-29

 1. ЗАЩО БОГ ПОКАЗВА МИЛОСТ?

Ст. 24 – Към кого Бог показва милост? – върху тези, които вярват – това е истинския Божий народ

Ст. 25-26 – Два цитата от Стария завет:

Пророк Осия 2:23 – в неговия исторически момент – пророкува срещу Северното царство, Израил, предупреждава ги

Перспективата на пророка – върхове в далечината, но разстоянието между тях е по-голямо, от това, което човек си представя. Пророкът в Стария завет вижда нещо в бъдещето, но не знае какво е „времевото разстояние“…три възможни измерения за изпълнение:

 1. Настоящият исторически момент на пророка
 2. Времето на земния живот на Господ Иисус Христос
 3. Бъдещо време, т.е. „последни времена“, или наше време

Ап. Павел, обаче, тълкува това и в по-далечна перспектива – за езичниците, т.е. всички, които не са евреи – Осия 1:10 – многобройни като морския пясък – метафора за всички вярващи хора, от всички народи, от всички епохи, които съставляват Божия народ, вселенската Христова Църква

 

Ст. 27-29 – пророк Исая говори за остатък от Божия народ – т.е. за физическия Божий народ, евреите, от които също има вярващи хора в Исус Христос. Те не се наричат „християни“ (защото това има исторически негативи от времето на кръстоносците), а по-скоро „Месиански евреи“, които вярват в Месията

Трета част: Римл. 9:30-33 – обяснява защо Бог определя едни хора за спасение, а други – за погибел

 1. ЗАЩО БОГ ДАВА ПРАВЕДНОСТ?

Ст. 30 – „и така, какво да кажем?“ – подготвя ни за изводите

Δικαιοσυνη – праведност, придобита чрез благодат от Бога, поради жертвата на Христос на кръста; непорочност в мисли, чувства и дела, приемане от Бога, мир с Бога

Ст. 31,32 – „Израил“ – Божият народ по плът, евреите.

Но това е принцип, който е валиден и днес – човек не може да придобие Божието благоволение чрез „добри дела“ – като ходи на църква, като помага на другите, като прави дарения…

Това е напълно погрешно мислене – „разменно християнство“ – да сложиш каруцата пред коня – истински вярващ човек прави всички тези неща, защото е придобил праведност, защото има мир с Бога – те са резултат от вътрешна потребност и убеждение – именно защото вярва в Бога, затова човек прави всички тези неща – ходи на църква, помага на другите, прави дарения, служи в обществото и т.н.

 

„Святостта не е пътят към Христос. Христос е пътят към святостта“ – Чарлз Спърджън

Ст. 33 – Ап. Павел съединява два текста от Исая – 8:14 и 28:16 – пророк Исая е предсказал още 700 г. преди раждането на Исус, че евреите ще го отхвърлят.

Днес също има хора, които отхвърлят Христос – т.е. „спъват се в камъка“, по ред причини, но най-главната е неверие – други причини – себичност, гордост, егоизъм и т.н.

Изводи за нас:

 1. Бог е Грънчаря, Той избира глината, Той решава как, кога и кой да създаде
 2. Чрез злото в света, Бог показва гнева си, силата си и милостта си
 3. Причината за злото в света не е Бог, а човешката греховност, неправедност и неморалност
 4. Чрез различни фактори, Бог е предупреждавал хората в историята – едни ще повярват и ще се покаят, други – не – пример: еврейския народ
 5. Истинският Божии народ са тези, които вярват, които получават праведност чрез вяра, а не чрез дела

Практично за мен:

 1. Да се науча да съм благодарен на Бога за това, което съм – начина, по който ме е създал, времето и мястото, избора на моите родители и т.н.
 2. Да си направя изводи за себе си от злото в света – разпознавам ли Божият гняв, сила и милост?
 3. Какво точно мен ме предупреждава Бог? За кои неща в моя живот трябва да направя покаяние? Какво ме научи мен лично кризата с корона вируса?
 4. Кое диктува моя живот – вярата в Бога или страха?
 5. Защо правя добри дела – да придобия Божията милост и праведност, или защото съм получил вече Божията милост и праведност чрез Христос?
 6. Може ли човек, който наблюдава живота ми да каже – да, този е вярващ!

„Който вярва в Него, няма да се посрами!“