„Предимството на вярата – изход от всяка ситуация“

„Предимството на вярата – изход от  всяка ситуация“

1 Кор. 10:13, п-р Гр. Стоевски, ХЦ „Св. Троица“

Въведение:

Какво е общото между Реформаторите от 16 век и нашите народни будители?

Всички те са били хора на вярата!

 

Кои са народните будители? Свети Кирил и свети Методий, Паисий Хилендарски, Петър Берон, братя Миладинови, Петко Славейков, Захари Стоянов, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов

Защо вярата се явява предимство в трудни времена? Как вярата дава изход от всяка ситуация?

 

Ап. Павел пише посланието до коринтяните около 52-53 г. от Ефес. Това реално е „второ“ коринтяни, което се явява отговор на техни въпроси и адресиране на конкретни ситуации.

 

Прочит на текста:

1 Кор. 10:6-17

 

 1. Четири чудеса
Облака в пустинята Изход 13:21
Преминаването на Червено море Изход 14:22
Манната в пустинята Изход 16:14,15,32
Канарата в пустинята Изход 17:6

 

Четири чудеса – четири праобраза

Облака – Божието присъстие

Морето – Божията сила и закрила

Манната – Духовната храна – Божието слово – Лука 4:4

Канарата – Живата вода – Христос – Йоан 4:14

Евреите бяха преживели всичко това – бяха видели славата на Бога на живо!

 

10:5 – Пак в повечето от тях, Бог НЕ  БЛАГОВОЛИ – ЗАЩО?

 

10:6-10

 1. Четири предупреждения
Идолопоклонство Изход 32:1-6 – Аарон и златното теле
Блудство Числа 25:1-9 – Разврат с моавките
Изпитване на Господа Изход 17:2 – водата в Мерива

Числа 21:5-7 – змиите

Роптаене против  Господа Изход 16:2 – роптаене – манната

Числа 14:2 – роптаене срещу съгледвачите

 

10:11

Случи се – за пример – на тях – те са го видели и преживели

Написа се – за поука – за нас – дали ние сме го прочели и разбрали?

Думите на един будител от 9 век:

Обаче нека своя притча да прибавя,
голяма мъдрост в малка реч да кажа:
Голи са без Книги всичките народи:
понеже без оръжие не могат
с врага на нашите души да се сразят,
те са готови за плена на мъки вечни.

Св. Константин-Кирил Философ, предшества Реформацията с превода на Библията на разговорен славянски език с цели 7 века!

 

10:12 – който мисли, че стои, да внимава да не падне!

„който мисли, че стои” – самоувереност, прекалена вяра в себе си; духовна гордост – предупреждение за коринтяните, които:

 1. Участват в идолопоклонство –  с ядене на жертвена храна и други начини
 2. Блудство – сексуална разпуснатост и неморалност – един от тях спи с жената на баща си
 3. Изпитване на Господа – поставяне под съмнение на Божията воля и закони
 4. Роптаене против Божият служител – против съгледвачите (в Числа) и против ап. Павел – 1 Кор. 3:18-21

 

Четири предупреждения и за днешните християни, тук и сега:

 1. Участие в идолопоклонство – мартениците? Лотария? Зодии? Хелоуин? Кукери?
 2. Блудство – порнография? Извънбрачен секс?
 3. Изпитване на Господа – поставяне под въпрос  на това, което Бог изявява като Своя воля в Божието слово
 4. Роптаене против Господа и Неговите служители  – неуважение и незачитане на служението на пастира и другите водачи – в България като цяло има две крайности –  или сляпо следване или незачитане и неуважение към духовните служители.

 

10:13 – изключителен стих в Божието слово – като бисер, на който сме попаднали!

 

„изпитание” – πειρασμός – peirasmos – опит, проверка, проба, изпитание; изкушение,

съблазняване, прелъстяване

 

Важен принцип за нас: Няма трудна ситуация  или изпитание, което да ни е постигнало, т.е. Бог да го е допуснал в нашия живот, от което да няма изходен път.

Гарант за това е Божията вярност – „верен  е Бог” –  πιστός – pistos – верен, истинен;

Вдъхващ вяра, на който може да се разчита; който заслужава доверие; истинен, достоверен, истински.

Нашият мир и спокойствие идват от нашето познание на Бога и разбиране за Неговата любов, милост и вярност!

Псалм 125:1-4

2 Петр. 2:9 – „Господ знае как да избави благочестивите от напаст“

2 Тим. 2:13,19

Филип. 4:7

 

Два вида изпитания:

 1. Тези, които Бог не предизвиква, но допуска – грехът в света и грехът в живота ми
  1. беди, нещастия, земетресения  – греха в света – обещанието на Божията любов  –  Римл. 8:35-39
  2.  изкушения и съблазни – греха в живота ни – Божията прошка и благодат –

Яков 1:13-15, 1 Йоаново 1:8,9

 1. Тези, които Бог предизвиква в живота ни – изпит; дисциплиниране

2 Петр. 1:3; Евреи 12:4-7, Откр. 3:19

 

10:15 – φρόνιμος – phronimos – умен, разсъдлив, благоразумен, мъдър – 2 Тим. 2:7, Филип. 2:5

 

Днес е отново време да се замислим за важните неща. Замисляме ли се за въпросите на вярата, или следваме  шаблони и идологеми? Умеем ли да преценяваме събитята и светът около нас и да мислим „библейски”, т.е. с умове осветени и осведомени от Свещеното Писание?

Заключение

Сега не е време за високоумстване. Сега е време за покаяние и смирение. Сега е време за очистване от идолопоклонството в живота ни.

 

Йерем. 29:11-13 – сега е време отново да потърсим Господа с цялото си сърце!