(Български) “Свобода от закона”

vector silhouette of a girl with raised hands and broken chains

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Свобода от Закона

 Римляни 7:1-6

п-р Гроздан Стоевски

ХЦ “Св. Троица”, 3 Май 2020.г

Въведение

Законът и аз – когато някой сложи червена лента на алеята парка – естествената тенденция вътре в човека е да я прескочи!

Когато видиш надпис на врата „Не влизай“ – иска ти се да влезеш!

Когато видиш надпис „Не пипай“ на експонат в музея – иска ти се да пипнеш!

Когато ти кажат „Затвори си очите“ – премрежваш поглед или отваряш леко едното око

 

Защо това е така? Ап. Павел обяснява точно това в 7-ма глава на Посл. Към Римляните

 

Преглед на книгата:

Посланието към Римляните:

“Това е сърцето на Благовестието. Със сигурност това е най-важната книга в Новия завет!“ Мартин Лутер, 1522г.

 

Общ преглед на книгата (по Марк Коупланд):

Автор – Апостол Павел (1:1).

Място на написване – Коринт, поздравите накрая (Римл.16:21,23 – градският ковчежник Ераст)

Дата на написване – 57-58 сл.Христа. По време на Третото си мисионерско путуване (Деянн. 20:1-3), точно преди да пристигне в Ерусалим с даренията за нуждаещите се светии (15:25-26; Деян. 20:16; 24:17).

 

Историята на църквата във Рим

Нищо не се казва в Новия Завет за това как е била основана  църквата в Рим . Възможно е посетители в Йерусалим (те да са били сред тези 3000 в деня  на Петдесетница , последвала след Христовото Възнесение,), които приели Христос и по-късно са занесли Евангелието вкъщи (Деянн 2:10). Или е възможно някои от разпръснатите, след смърта на Стефан, да са отишли в Рим и да са проповядвали там (Деянн. 8:1-4).

 

Тема:  Римляни 1:16-17

Въведение (1:1-17)

 1. Оправдание чрез вяра  (1:18-11:36)

А Греха-“нуждата“от спасение    1:18 – 3:20

Б.  Оправдание чрез вяра-“Промисъл“ за спасение – 3:21-4:25

В.  Свобода-“Резултатът“ от спасението – 5:1-8:38

Г.  ЕВРЕИН И ЕЗИЧНИК –  “ОБХВАТА“ НА СПАСЕНИЕТО – 9:1-11:36

 

 1. ПРЕОБРАЗЕНИЯТ ЖИВОТ (12:1-15:13)
 2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПОВЕДЕНИЕ (12:1-21)
 3. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ (13:1-7)
 4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЛИЖНИЯ (13:8-14)
 5. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛАБИТЕ БРАТЯ (14:1-15:13)

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ, ИНСТРУКЦИЯ И БЛАГОСЛОВИЯ (15:14-16:27)

 

Прочит на текста: Римл. 7:1-7

Преглед на текста:

1.ЗАКОНЪТ

7:1 – „човеци, които знаят какво е закон“ – за какъв „Закон“ става въпрос тук?

Мойсеевия Закон – обобщен в 10-те Заповеди.

Пример: НА ВХОДА НА ЦЪРКВАТА „св. Възнесение Христово в манастира „СВ. СПАС“ (13 век), Лозенска планина са поставени две плочи – Символа на вятата и Десетте Божии Заповеди

Много хора смятат, че ако спазваш 10-те заповеди и други църковни правила, това те прави вярващ и християнин. С други думи, налагаш си допълнителни ограничения на тези, които вече са ти наложени в живота. Дали това е вярно?

 

Да видим какво пише ап. Павел за Закона преди това, в предишните глави (по Джон Стот):

3:20 – Законът разкрива греха

3:19 – осъжда грешника

4:15;5:13 – определя греха като престъпление и докарва гняв от Бога.

„Така можем да кажем, че „Законът разкрива греха, а не спасението, той носи гняв, а не благодат.“ (Джон Стот)

Кое анулира Закона? Кога Законът спира да владее над човека? – това са правни категории

„Законът владее над човека, само докато той е жив“ – смъртта анулира закона. Затова често в екшън филмите доброят полицай винаги оставя лошия престъпник жив, за да може да се приложи законът върху него.

7:2-3 – Пример с брака – „докато смъртта ги раздели“. Смъртта разтрогва, отменя брачния закон. Смъртта анулира брачния завет. Смъртта анулира действието на закона.

 1. ХРИСТОС

 7:4 – „вие умряхте спрямо Закона чрез Христовото тяло“

Тогава как може да се анулира, да се отмени Закона за нас, които сме живи? – отново чрез смърт, но не нашата, а Христовата смърт. Т.е. Христос чрез Своята смърт изпълнява напълно изискването на Закона, заплаща цената на греха за всеки един от нас. Има смърт, следователно действието на Закона е прекратено – т.е. Христовата смърт на кръста отменя действието на Закона за нас – т.е. Бог вече не ни осъжда, не гледа на нас като престъпници, не се гневи на нас

 

Пример с КПП-тата – представете си да минем КПП-то на излизане от София в колата с някой друг, който има право – т.е. другият човек изпълнява изискванията на закона, а ние преминаваме линията заедно с него! Ние също изпълняваме Закона чрез Другия! Нашето взаимоотношение с Другия ни гарантира изпълнението на Закона!

Именно това иска да ни обясни ап. Павел – чрез вяра в Христос – в Неговото дело на Кръста, ние „умираме“ чрез Неговото тяло, т.е. Законът е изпълнен, тогава отново чрез вяра в Неговото възкресение – ние се свързваме с Него за да преминем към нов живот – от другата страна на бариерата! (Римл. 6:4,5)

 

Ключовата фраза е „чрез Христовото тяло“ – този текст обяснява важното твърдение в Римл. 5:1

„И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос“

 1. АЗ – ПРЕДИ И СЕГА

 7:5 –  Старото ни положение –  „под закона“ – „когато бяхме плътски“ – когато греховните страсти действат в нас, чрез закона – когато ни се иска да преминем червената лента, да погледне в забранената стая, да пипнем това, което не трябва да се пипа, да ядем от забранения плод – тогава резултатът (плодът) от нашите дела е смърт.

7:6 – „Но сега“ – Новото ни състояние, новото ни положение – „освободени от закона“ – служим по нов духовен принцип, чрез силата на Святия Дух, не по старите правила.

 

„Това е антитеза между две епохи, между два Завета или двете естества и тъй като ние лично сме били прехвърлени от старото в новото, между живота ни преди и след като сме приели вярата. В стария си живот сме били подвластни на ужасната четворка: плът, Закон, грях и смърт. В новия си живот обаче вече сме избавени от Закона и затова чрез силата на Духа служим на Бога“. (Джон Стот)

Римл. 6 – Свобода спрямо греха Римл. 7 – свобода спрямо Закона
6:2 – умрели спрямо греха 7:4 – умрели спрямо Закона
6:3 – умрели спрямо греха чрез Христовата смърт 7:4 – умрели спрямо закона чрез Христовото тяло
6:7,18 – оправдани и освободени от греха 7:6 – избавени от Закона
6:4-5 – участници в Христовото възкресение 7:4 – свързали сме се с Онзи, който е възкръснал
6:4 – Живеем нов живот 7:6 – Служим по нов Дух

 

Какво означава на практика това за мен?

 

 1. Познавам ли Закона? Знам ли от Божия гледна точка какво е правилно и какво – неправилно?
 2. Познавам ли себе си, старото си състояние в греха – разпознавам ли моята себичност и греховни страсти, които законът изобличава?
 3. Познавам ли себе си, новото си състояние в греха – че аз съм умрял чрез Христовото тяло към греха и осъждението на Закона?

 

Сега аз съм свободен от Закона – свободен не да правя каквото си искам, но свободен да избера да правя това, което е правилно, това, което Законът ми показва като правилно!

 

Преход към Господна Трапеза – като възпоменавам Христовата смърт на Кръста, нека си припомня ясно, че:

 1. Аз съм умрял спрямо ГРЕХА – Римл. 6
 2. Аз съм умрял спрямо ЗАКОНА – Римл.7
 3. Аз съм СВОБОДЕН от силата на греха
 4. Аз съм СВОБОДЕН от осъждението на Закона
 5. Аз съм СВОБОДЕН да избера да правя това, което е правилно не защото трябва, а защото така искам!