(Български) “Божият избор” (Римл. 9:1-18)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

„Божият избор“

Римл. 9:1-18

П-р Гр. Стоевски

ХЦ „Св. Троица“

 

Въведение:

Защо някои хора се обръщат към Бога, а други – не?

Защо някои хора вярват в Бога, а други – не?

Защо някои хора изглежда, че вярват в Бога, а всъщност – не вярват?

 

Бог има ли внуци? – ако майка ти и баща ти са вярващи, то тогава и ти си вярващ?

 

Защо някои хора се раждат черни, а други – бели?

Защо някои хора се раждат в Америка, други в Африка, а трети – в Европа?

 

Защо Бог допуска такива вируси като корона-вирус и защо този вирус още не си отива?

 

Все интересни въпроси. Да видим някои водещи принципи, които могат да ни дадат отговори на тези въпроси…

 

Прочит на текста: Римл. 9:1-18

 

  1. Моите роднини по плът

 

9:1-3 – ап. Павел скърби за своите сънародници – евреите – защо?

Защото не разпознават Исус от Назарет като Христос, Месия

Йоан 1:11 – „При своите си дойде, но своите му не го приеха“

 

Въпрос: Имам ли аз такава скръб към моите близки, приятели и роднини, които не познават Христос?

 

9:4-5 – историческата роля и значение на еврейския народ

 

Германския император и граф Николаос вон Цинцендорф, на смъртния си одър, 1760г.

 

Какво означава фразата „Евреите са избран народ на Бога.“ възникват някои въпроси. Какво означава „избран“? Евреите по-важни и значими ли са в Божиите очи, в сравнение с останалите? Те имат ли специални привилегии, които другите нямат? Евреите имат ли безплатен билет за Рая, заради това, че Бог ги е избрал? Когато Бог избира човек или отделна група хора, това е не толкова заради самия Него, но за да се изпълни много по-велика задача. Бог има грандиозен план-да прояви и покаже характера Си чрез Неговия избран съд, в дадения случай-народа на Израил. Бог е избрал Израил не защото те са по-добри, но защото Той е верен и обича Своето творение:

„Понеже вие сте люде святи на Господа, вашият Бог, вас избра Господ, вашият Бог, да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на Земята.“ (Второзаконие 7:6)
„Господ не ви предпочете, нито ви избра за това, че сте по-многобройни от всичките други племена, защото вие сте най-малобройни от всичките племена. Но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви.“ (Второзаконие 7:7-8)

Бог е избрал Израил заради любовта и е заявил, че ще запази този завет, независимо от греховете им. Той изпълнява обещанията дадени към този народ преди хиляди години. Езекиил пророкува, че Бог ще разпръсне Израил по четирите краища на Земята, а след това отново ще го върне на същото място на Земята. Но Бог съвсем ясно е казал, че Той ще го направи не заради тяхната праведност и не заради самите тях:

„Затова речи на Израилевия дом:Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но заради Моето свято име, което омърсихте сред народите, при които отидохте. Аз ще осветя великото Си име, което е било омърсено сред народите, което вие омърсихте сред тях. И народите ще познаят, че Аз съм Господ-казва Господ Еова,-когато се осветя чрез вас пред очите им. Защото ще ви взема от народите и ще ви събера от всички страни, и ще ви доведа в земята ви…..Не заради вас правя това-казва Господ Еова.- Нека ви бъде известно. Засрамете се и се смутете заради постъпките си, доме Израилев!“ (Езекиил 36:22-24,32)

И макар че Израил е бил прогонен от обетованата земя, разпръснат сред народите и обезславил там името Му, Бог все още е верен на този народ. Не защото те са някакви специални, но защото Той е специален сред тях. Бог ще докаже на всички народи по Земята, че Той е Бог. И Той е избрал за тази задача Израил. Дори може да се каже, че Бог е избрал народа на Израил, защото те са били високомерни, упорити и твърдоглави хора, които постоянно са се отвръщали от Господа. Как иначе ще можем да научим за Неговото дълготърпение, прошка и милост? Въпреки всичко, точно чрез този народ, Творецът е избрал да разкрие Себе си и Своя Син на света. И ако Той може да покаже Своята слава и характер чрез тези хора, тогава има надежда и за нашите горди сърца, и нашият заблуден свят.
Библията учи, че в края на времето, Всемогъщия ще вземе този коравовратен народ Израил, ще промени сърцата им и ще обитава сред тях пред очите на всички народи.
Бог е избрал Израил с определена цел-да разкрие Неговата сила, Неговата вярност, Неговата милост и любов към всички народи на Земята.
И ние, вярващите в Господ Исус Христос, сме съединени с Израил в една „маслина“ (Римляни 11:17) и сме избрани от Бог със същата цел!

 

  1. Два народа Израил?

 

9:6-8 – Има ли два народа Израил? – Божият народ по плът и Божият народ по дух

 

„в Исак“ – Бит, 22:15-18 – синът по вяра (Авраам е изпитан, тестван до колко се доверява на Бог като Бог го призовава да принесе собствения си син в жертва и в последния момент му дава агнеца)

 

9:8 – ние влизаме в това число – „децата, родени по обещание“

 

  1. Сара и Ревека – Исак и Яков

 

9:9 – син по обещание – става чудо – Сара ражда на преклонна възраст

 

9:10 – Ревека ражда след молитвата на Исак – раждат се Яков и Исав (историята е записана в Битие 25:19-34)

 

9:11 – Извод: Божият избор е резултат от Божието суверенно намерение, не на добри дела. Бог не ни избира защото сме по-добри, по-красиви или по-умни. Бог ни избира и призовава защото Той така иска и това е.

 

9:12-13 – Защо Бог избира Яков?  (Малахия 1:2,3) – по-късно, в живота на двамата става ясно – Исав е този, който продава първородството си за една паница леща…

 

  1. Бог избира този, когото избира

 

9:14 – Бог проявява ли пристрастие или несправедливост – няма неправда у Бога – това е реторичен въпрос!

 

9:15 – цитат от разговора между Мойсей и Бог на планината Синай – Изх. 33:19

 

9:16 – Божият избор не зависи от моите усилия, нито от това, което искам или не, а от Божията милост.

 

9:17 – Изх. 9:16 – историята с фараона – Бог допуска трудни ситуации за да покаже силата си

 

9:18 – Бог е Бог и действа както си иска!

 

“This is God’s universe, and God does things his way. You may have a better way, but you don’t have a universe.”

                                            Vernon McGee

 

Изводи за нас:

  1. Бог избира най-слабия народ за да покаже силата си
  2. Божият народ не е такъв по плът, а по дух
  3. Бог избира не по дела, а по Своето намерение
  4. Бог допуска трудности за да покаже силата си