(Български) „За силните и слабите“

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

„За силните, слабите и взаимната грижа“

(Римляни 15:1-13)

П-р Гр. Стоевски

ХЦ „Св. Троица“

Въведение:

„Законът на Дарвин за „слабите видове“ – оцеляват само силните…

Днешният свят ни принуждава отвсякъде да мислим първо за себе си, след това за всички останали. Слабите да се оправят, важно е силните да оцелеят. Това е било популярно като манталитет и в Древен Рим, където на „арената на живота“ са оцелявали само силните…

Това, обаче,  е напълно в противоречие с духа на Евангелието и примера на Христос!

Прочит на текста: Римляни 15:1-13

Преглед на текста:

 1. Ролята на „силните“

1-3 ст. – за силните, слабите и кой на кого да угажда

Кои са „слабите“ и „силните“ според контекста на посланието към Римляни – отговорът е в 14 глава –  според вярата – различни мнения и убеждения относно какво да се яде и какво не, кой ден да се почита, и кой – не. Всеки постъпва според вярата и убеждението си и не бива да съдим един друг.

Днес ситуацията е подобна – едни не вярват, че има опасен вирус, други – вярват. Едни предпочитат да си стоят у дома, други – да са навън сред хората. Римл. 14:22

„Вярата, която имаш за тия неща, имай я за себе си пред Бога. Блажен оня, който не осъжда себе си в това, което одобрява.“

Каква е отговорността на „силните“ – да се погрижим за „слабите“. Тук ап. Павел използва термините „силни и слаби“ почти иронично, защото това което е  важно е не кой е силен и кой слаб, а взаимната грижа и любов (ст.2), по примера на Христос (ст. 3).

 

 1. Ролята на Писанията

Ст. 4 –  ролята на Писанията в нашия живот:

 • За наше поучение
 • Дават ни твърдост и утеха
 • Дават ни надежда

Божието слово ни служи за поучение, дава ни утеха, учи ни на твърдост и ни дава надежда!

Това, което става, вече е било – по един или друг начин вече се е случвало – Екл. 1:9,10

Пандемии и чуми е имало и преди и те са били много по-смъртоносни и страшни. Продължавали са с години, не само с месеци…

Ст. 5, 6 – целта е единомислие и единодушие – целта на това „силните“ да угаждат на „слабите“ е да се изгражда и поддържа единството в богопоклонението (ст. 6)

Ст. 7 – призив да се приемаме един друг –  с всички наши различия по различни теми

Практичното приложение на това „силните“  да носят „слабите“ е да се приемаме един друг. Така, в нашите очи ние винаги сме в ролята на „силните“, защото „слабите“ са тези с противоположно мнение. Например:

 • „Ние сме по-духовни, защото не вярваме, че има вирус, а това е една световна измама и конспирация – ние се доверяваме на Бога!“
 • „Не, ние сме по-духовни, а вие сте фанатични и наивни – по-духовно е да бъдеш разумен и да спазваш мерките на правителството за безопасност“.

Няма да казвам кой е прав и кой греши. Няма да определям кой е „силен“ във вярата и кой е „слаб“. Не го прави и ап. Павел, а по-скоро призовава към взаимно приемане и единство в църквата.

Ап. Павел постановява принципа за ролята на Писанията и сам той го прилага, като цитира от различни места в Писанията – главно от Псалми 18, 117 и пророк Исая 11гл.

8-12 ст. – цитати от Псалмите и пророк Исая за радостта на езичниците, т.е. „различните“, които  са приобщени към Божия народ.

 1. Ролята на Святия Дух

Ст. 13 – днес повече от всякога имаме нужда от надежда, радост и мир във вярата. Тук е ролята на Святия Дух – чрез Неговата сила се преумножава надеждата в живота ни.

 • Има ситуации, в които ние не виждаме надежда, не виждаме „светлинка“ в тунела, но чрез силата на Святия Дух, чрез вярата в сърцата можем да бъдем уверени, че изход има, че ще излезем от тази криза, рано или късно.
 • Има ситуации, в които не знаем как да се молим, защото сме слаби – Римл. 8:26 – тогава Духът ни помага в нашата немощ
 • Има ситуации, в които ни обзема страх и безпокойство и несигурност – тогава Святият Дух ни дава радост, мир и надежда – 2 Тим. 1:7 – „защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение“
 • Има ситуации, в които не виждаме утрешния ден – пред нас е тъмнина и неизвестно – тогава Святият Дух ни помага да ходим с вяра, не с виждане
 • Има ситуации, когато плътските страсти бушуват в нас – блудство, сладострастие, нечистота – тогава Святият Дух ни дава себеобуздание, радост, мир, дълготърпение, кротост

Практично за нас днес:

 1. Къде съм аз – при „силните“ или при „слабите“ – как мога да разбера? Какво е моето отношение – соча ли с пръст и казвам ли, вие сте в грешка? Това не е вярно, а това е вярно? Създавам ли разделение и разцепление? „Силните“ не са тези, чиито доводи са по-прави, а тези, които се грижат за другите и изграждат единомислие и единство
 2. Как мога да се погрижа за хората, които са в нужда? Забелязвам ли хората, които са в нужда?
 3. Приемам ли другите около мен, които имат различно мнение от мен? Готов ли съм да отстъпя от някои мои убеждения за сметка на възстановяване на единството и единомислието?
 4. Познавам ли Писанията? Получавам ли ежедневна утеха, надежда и твърдост чрез духовния пример и духовния подвиг на хората преди мен?
 5. С какво е изпълнено сърцето ми – страх, безпокойство и притеснение – или радост, мир и надежда?
 6. Знам ли как да разчитам и как да активирам силата на Святия Дух в моя живот? Мога ли да помогна на друг да го направи в своя живот?
 7. Какви плодове виждам в живота си – на плътта (страх, безпокойство, себичност, страстолюбие и т.н.) или любов, радост мир, дълготърпение, себеозбуздание, кротост, милосърдие и т.н.?

Практична задача:

Нека всеки да напише три добри дела, които ще направи тази седмица за 3-ма човека – мои близки, хора от църквата, съседи – когото Бог ви посочи! Това е християнство на дело, другото са теории и празнословие…